Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες από 50€ και άνω

Terms of Use – Privacy Policy

Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο της Doctors Family Cosmetics. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω ορούς και προϋποθέσεις πριν κάνετε χρήση της παρούσας σελίδας.

Ι. Τι είναι το doctorsfamily.gr – τα στοιχεία μας

Το doctorsfamily.gr είναι ο διαδικτυακός τόπος όπου λειτουργεί το επίσημο ηλεκτρονικό, εμπορικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων μας μέσω του Διαδικτύου (στο εξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα»). Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η ετερόρρυθμη εταιρία με επωνυμία «DOCTORS FAMILY COSMETICS Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Καυταντζόγλου, αρ. 35, με ΑΦΜ: 801790503, ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. ΓΕΜΗ 163376201000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@doctorsfamily.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2130992219.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος με το εμπορικό σήμα DOCTORS FAMILY COSMETICS το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.doctorsfamily.gr (στο εξής η «ιστοσελίδα») και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ που βρίσκεται στον www.doctorsfamily.gr. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

ΙΙ. Όροι χρήσης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από άτομα κάτω των 15 ετών, εφόσον δεν έχουν την συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων Χρηστών/ Επισκεπτών. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο «Πελάτης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

ΙΙΙ. Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσον αφορά αφενός την ταυτότητα και τα στοιχεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και αφετέρου την ύπαρξη των κύριων και ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της. Συνεπώς, η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

 1. IV. Όρια ευθύνης

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Ωστόσο, η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της τυχόν μη διαθεσιμότητας τους.

Παρόλο που η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Κάθε Χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε “φόρτωση” από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο Χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική (η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.), που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται.

Το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύκολη ανάληψη της παραγγελίας, την εύρυθμη διαδικασία προώθησης της κάθε παραγγελίας, και την τελική παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας. Όμως, δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη διεκπεραίωσή της στην επιθυμητή από εσάς ημερομηνία σε οποιαδήποτε περίπτωση και κυρίως σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, απώλειας του εγγράφου από το κούριερ, σε περίπτωση μη προγραμματισμένων ή/και απρογραμμάτιστων απεργιακών κινητοποιήσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ΕΤΑΙΡΙΑ εφόσον ενημερωθεί εγκαίρως θα επικοινωνήσει με εσάς προκείμενου να λάβετε κάθε σχετική ενημέρωση.

 1. V. Ευθύνη του Χρήστη

Οι Χρήστες οφείλουν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας  σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τα περιεχόμενα των συναλλαγών, ενώ η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κ.λ.π. στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους. Οι Χρήστες αποδέχονται και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους:
1. οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα είτε το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

 1. οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

 2. οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι Χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

 3. οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων,

 4. οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

 5. να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

 6. να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

 7. να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους Χρήστες.

Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και οι μέτοχοι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

 1. VI. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright) –Εμπορικά σήματα

Η παρούσα ιστοσελίδα με το εμπορικό σήμα DOCTORS FAMILY COSMETICS είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και όλο το περιεχόμενο που αναρτά σε αυτή (ενδεικτικά: προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά), συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, λογότυπων, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προϊόντων κ.λ.π., αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια ΕΤΑΙΡΙΑΣ, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους Χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήση και για πληροφοριακούς σκοπούς και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΕΤΑΙΡΙΑ, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

VII. Ασφάλεια – Προστασία προσωπικών δεδομένων – Τήρηση απορρήτου συναλλαγών

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη – Πελάτη διέπεται από τον Νόμο 4624/2019, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών-Πελατών και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών – Πελατών με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, για σαφώς καθορισμένους σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων των Χρηστών, αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας των Χρηστών και γίνεται προκειμένου να μπορεί ο Χρήστης – Πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του μέσω της ιστοσελίδας να εγγράφεται και να καταχωρίζεται η παραγγελία του, να καταγράφονται οι συναλλαγές του με την ΕΤΑΙΡΙΑ, να υπάρχει επικοινωνία και ενημέρωση του μέσω αποστολής πληροφοριακών μηνυμάτων ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου αναφορικά με τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας του, να του παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την παραγγελία του, να του παραδίδεται η παραγγελία του στο χώρο επιλογής του και να υπάρχει η δυνατότητα επιβεβαίωσης και ταυτοποίησης του σε κάθε αναγκαία περίπτωση για την πραγμάτωση των ανωτέρω αναφερόμενων πράξεων. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του Χρήστη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της εγγραφής στην ιστοσελίδα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και εφόσον το μέλος δεν αντιταχθεί σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τα μέλη της καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. Επιπλέον, επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών μπορεί να γίνεται με σκοπό την απαραίτητη βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρίας (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων), τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης από το μέλος καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της. Ο εγγεγραμμένος Χρήστης-Πελάτης καλείται να δώσει την ειδική, ξεκάθαρη και ελεύθερη συγκατάθεση του στην εξατομικευμένη ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς του εγγεγραμμένου Χρήστη- Πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ανάλογα με τις προτιμήσεις του με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ώστε ο εγγεγραμμένος Χρήστης-Πελάτης να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές από την ΕΤΑΙΡΙΑ που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του.

Όλα τα δεδομένα τηρούνται μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και τεχνολογικά μέτρα και όλες οι κατάλληλες μέθοδοι, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των Χρηστών – Πελατών και των προσωπικών τους δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών – πελατών είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι Χρήστες – Πελάτες, ωστόσο, πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους. Χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους/στελέχη της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και μόνον όποτε αυτό είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης ή για την εκτέλεση των παραγγελιών. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντί μας, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών – Πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος, διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα. Οποιαδήποτε αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων των πελατών και των συναλλαγών τους δύναται να λάβει χώρα μόνον κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από τους ίδιους τους πελάτες ή κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλης Δημόσιας Αρχής.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη – Πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε Πελάτης προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας είναι τα εξής: το πλήρες ονοματεπώνυμο του, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη. Ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του Χρήστη – Πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία. Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον Χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην ΕΤΑΙΡΙΑ για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Στην περίπτωση που ο Χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Σε τακτά και εύλογα χρονικά διαστήματα η ΕΤΑΙΡΙΑ θα ζητά από τον Χρήστη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που αυτή διατηρεί και να τα επικαιροποιήσει εφόσον υπάρχουν αλλαγές. Ο Χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στην ιστοσελίδα μας (login) με το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

Κάθε Χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού, στο Νόμο 4624/2019 και στην εν γένει οικεία νομοθεσία και ειδικότερα: i) το δικαίωμα στην ενημέρωση και στην πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΙΑ, ii) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, iii) το δικαίωμα διόρθωσης, επικαιροποίησης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων, iv) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και v) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του. Ακόμη, έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσει για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά του δεδομένα, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχει το δικαίωμα να λάβει δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων μετά από αίτησή του. εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους.

Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του μέλους η ΕΤΑΙΡΙΑ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της.

Για οποιοδήποτε θέμα έχει σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα ή και για διευκρινίσεις, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοίκηση της Εταιρίας, είτε τηλεφωνικώς στο 2130992219 είτε μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@doctorsfamily.gr. Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας.

VIII. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτούνται: α) Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και β) η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.

Σε όλες τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και δίπλα σε κάθε διαθέσιμο προς αγορά προϊόν, υπάρχει το πλήκτρο «Αγορά» με την επιλογή του οποίου προσθέτετε στο καλάθι το προϊόν που σας ενδιαφέρει. Πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προσθέστε στο καλάθι σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε.

 1. Παραγγελίες

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της ειδική Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα και είναι δεσμευτικές μόνον, εφόσον γίνουν δεκτές από την ΕΤΑΙΡΙΑ με σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβετε με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης, η οποία καταγράφεται στα συστήματα της, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας. Οι Χρήστες υποχρεούνται να ελέγξουν την ανωτέρω Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσουν αμέσως την ΕΤΑΙΡΙΑ (το αργότερο εντός 4 ωρών από τη λήψη της ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση που θα εκτελεσθεί. Πριν την αποστολή της Φόρμας Παραγγελίας θα πρέπει να λαμβάνεται γνώση των εξής στοιχείων:

 • Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβάνεται πάντοτε και ο εκάστοτε ισχύων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που αναλογεί σε αυτά.

 • Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπως αυτό αναγράφεται στην ιστοσελίδα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ προσπαθεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ωστόσο, για τυχόν λάθη που γίνουν εκ παραδρομής σε τιμές, σε δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων, σε φωτογραφίες, σε διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση και αναγραφή της τιμής και της περιγραφής ενός προϊόντος, η ΕΤΑΙΡΙΑ στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται. Για τους λόγους αυτούς και για την προστασία των χρηστών, παρακαλούμε, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστη τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του προϊόντος και πριν την υποβολή παραγγελίας του, να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, προκειμένω να διορθωθεί το τυχόν σφάλμα.

 1. Τρόποι πληρωμής

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιτρέπει την πληρωμή με τους κάτωθι τρόπους:

 1. Με αντικαταβολή του αντιτίμου της παραγγελίας κατά την παράδοση του προϊόντος στο χώρο που επέλεξε ο Χρήστης, στο συνεργάτη της εταιρίας μας, που κάνει την παράδοση. Για την υπηρεσία της αντικαταβολής υπάρχει επιπλέον χρέωση δύο (2) ευρώ.

 2. Με Πιστωτική Κάρτα. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται την πληρωμή με πιστωτικές κάρτες Visa και MasterCard. Αφού προσθέσετε στο καλάθι τα προϊόντα και επιθυμείτε πληρωμή με πιστωτική κάρτα, ολοκληρώνετε την παραγγελία και αμέσως ανακατευθύνεστε στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς όπου και θα συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία αλλά και τα στοιχεία της κάρτας, όπου θα σας ζητηθούν.

 3. iv. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα επιλογής για την έκδοση ως φορολογικών παραστατικών είτε απόδειξης λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση έδρας και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

 4. vi. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500,00 ευρώ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται μόνον με τους παρακάτω τρόπους:

α) Κατάθεση/Έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας: 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR5301720240005024105981630

Μετά την πληρωμή σας είναι απαραίτητο να μας αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής μέσω email info@doctorsfamily.gr ή να μας καλέσετε και να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά 2130992219.

β) Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

 1. Αποστολή προϊόντων

Τα προϊόντα της παραγγελίας αποστέλλονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) στον τόπο που υποδεικνύεται στη Φόρμα Παραγγελίας. Οι παραδόσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (9:00π.μ. έως 17:00μ.μ.).Οι παραγγελίες που λαμβάνονται έως τις 13:00 και αφορούν σε διαθέσιμα προϊόντα εκτελούνται εντός δύο έως τριών εργάσιμων ημερών, αν πρόκειται για τις πόλεις Αθήνα, πρωτεύουσες νομών και κωμοπόλεις  και εντός τριών έως τεσσάρων εργάσιμων ημερών, αν πρόκειται για οπουδήποτε αλλού εντός της ελληνικής επικράτεια, δηλαδή νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται το χρόνο διεκπεραίωσης της παραγγελίας, καθώς οι παράγοντες που την καθορίζουν είναι πολλοί (π.χ. τεχνικά ζητήματα, δυσκολία της ίδιας της παραγγελίας, λάθη στην παραγγελία, καθυστέρηση κούριερ, απεργίες και γεγονότα ανωτέρας βίας). Εγγυάται παρόλα αυτά ότι θα κάνει οτιδήποτε δυνατό για να την διεκπεραιώσει στο συντομότερο χρόνο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής των παραγγελθέντων προϊόντων, παρά μόνο εφόσον βαρύνεται με δόλο.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται στην περίπτωση καθυστέρησης αποστολής παραγγελιών σε χώρες εκτός της Ε.Ε. λόγω των εργασιών του τελωνείου, ενδεικτικά όπως άδειες εκτελωνισμού και τελωνειακοί έλεγχοι, που δεν μπορεί να τις γνωρίζει εκ των προτέρων. Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται από την Ελλάδα προς τη χώρα προορισμού που επιλέγετε. Οι παραγγελίες που αποστέλλονται σε χώρες εκτός της Ε.Ε. ενδέχεται να υπόκεινται σε επιπλέον επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή τους στην τρίτη χώρα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τα ανωτέρω και παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τελωνείο πριν προχωρήσετε στην παραγγελία σας, εάν δεν γνωρίζετε τις πιθανές επιπλέον χρεώσεις και το τελωνιακό καθεστώς που ισχύει για τη χώρα σας.

Στις αποστολές του εξωτερικού αν καταστεί αδύνατο για εμάς να σας παραδώσουμε την παραγγελία σας, η παραγγελία σας θα φυλαχθεί στο κατάστημα της μεταφορικής για δέκα μέρες. Θα λάβετε ένα σημείωμα που θα εξηγεί πού βρίσκεται η παραγγελία σας και τι θα πρέπει να κάνετε για να την παραλάβετε. Εάν δεν πάτε στο σημείο φύλαξης της παραγγελίας σας εντός αυτού του δεκαημέρου για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά μας, θεωρείται ότι η μεταξύ μας σύμβαση λήγει και η παραγγελία θα επιστρέψει σε εμάς. Θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς, αφού προηγούμενος αφαιρέσουμε το κόστος της επιστροφής. Παρακαλούμε σημειώστε, ωστόσο, ότι τα μεταφορικά που προέκυψαν εξ αφορμής λήξης της Σύμβασης μπορεί να έχουν ψηλότερο κόστος, με το οποίο δικαιούμαστε να σας επιβαρύνουμε.

 1. Έξοδα Αποστολής / Δωρεάν Παράδοση

Για παραγγελίες άνω των 35,01€ τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες κάτω των 35€ το κόστος αποστολής καθορίζεται στα 2,5€ ανά παραγγελία ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία πρόκειται να παραδοθούν τα προϊόντα (εντός Ελλάδος).

Για παραγγελίες που αποστέλλονται στο εξωτερικό το κόστος αποστολής είναι:  για την Ευρωπαϊκή Ένωση 15€  και 12,50€ για την Κύπρο ανεξαρτήτως ποσού παραγγελίας. Για τις υπολοιπες χώρες του εξωτερικού η χρέωση ακολουθεί τον τιμοκατάλογο της συμβεβλημένης παρόχου εταιρίας courier.

Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης. Η κυριότητα του Προϊόντος μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά το χρόνο παράδοσης.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μεταφορική εταιρία της επιλογής σας, με την οποία η εταιρία μας δεν συνεργάζεται, τότε επιβαρύνεστε με τα έξοδα μεταφοράς, ανεξαρτήτως του ύψους της παραγγελίας.

Για παραγγελίες που αποστέλλονται προς χώρες εκτός Ε.Ε. ενδέχεται κατά την παράδοση να σας ζητηθεί από τον μεταφορέα (π.χ. courier) να καταβάλετε επιπλέον φόρο, τελωνιακούς δασμούς, τον κρατικό Φ.Π.Α, χρεώσεις εισαγωγής προϊόντων και οποιαδήποτε άλλη χρέωση που επιβάλλεται από τις τοπικές αρχές επί της αποστολής που πραγματοποιήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, τα οποία διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για τις ανωτέρω χρεώσεις, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τελωνείο πριν προχωρήσετε στην παραγγελία σας, εάν δεν γνωρίζετε τις πιθανές επιπλέον χρεώσεις και το τελωνιακό καθεστώς που ισχύει για τη χώρα σας. Ο Χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες και τους νόμους κάθε χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των κανονισμών εκτελωνισμού και τελωνείων, τους δασμούς και τα τέλη. Αποδέχεται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνετε με τις διαδικασίες που ισχύουν στην τρίτη χώρα προτού προχωρήσει σε παραγγελία.

 1. Ανωτέρα Βία: Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, έλεγχος τελωνείων, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

 2. Διαφορά μεταξύ τιμής καταστήματος και τιμής ηλεκτρονικού καταστήματος: Η πολιτική τιμολόγησης των προϊόντων μπορεί να διαφέρει μεταξύ των καναλιών διανομής που χρησιμοποιεί η ΕΤΑΡΙΑ μας: φυσικά καταστήματα και ηλεκτρονικό κατάστημα. Υπάρχουν, περιπτώσεις που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί σε επιλεγμένα προϊόντα «Web Offer» προσφορές, ή προσφορές στο κατάστημα, όπου η τιμή πώλησης τους μέσω του ηλεκτρονικού και του φυσικού καταστήματος διαφέρουν. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.

IX. Δικαίωμα επιστροφής – Υπαναχώρηση

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία αλλάξατε γνώμη για την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος, διατηρείτε το δικαίωμα να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση και να ζητήσετε την επιστροφή του προϊόντος, με αντίστοιχη επιστροφή του τιμήματος που καταβάλατε, εφόσον δηλώσετε τούτο εγγράφως μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο υπόδειγμα υπαναχώρησης που υπάρχει στην ανωτέρω φόρμα επικοινωνίας το οποίο είναι σύμφωνο με το άρθρο 102 του νόμου 4512/2018, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας αφορά σε παρτίδα προϊόντων, η προθεσμία αρχίζει από τη στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν ή με την παράδοση του προϊόντος, σε περίπτωση περιοδικών παροχών.

 2. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η παράδοση – παραλαβή του και στην έδρα της εταιρίας μας, όπως αυτή αναφέρεται στην εισαγωγή των παρόντων Όρων Χρήσης, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της δήλωσης υπαναχώρησης.

 3. Αν το προϊόν παραλήφθηκε από κατάστημα, η επιστροφή του θα μπορεί να γίνει στο ίδιο κατάστημα.

 4. Το προϊόν θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και στην αρχική συσκευασία του. Επίσης, θα πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και την απόδειξη παραλαβής. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Δεν ευθυνόμαστε και δεν θα αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

 5. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής δεν καλύπτονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ και επιβαρύνουν τον Πελάτη. Παρακαλούμε σημειώστε, ωστόσο, ότι τα μεταφορικά που προέκυψαν εξ αφορμής λήξης της Σύμβασης μπορεί να έχουν ψηλότερο κόστος, ειδικά όταν η αποστολή έγινε προς χώρες εκτός Ε.Ε., με το οποίο δικαιούμαστε να σας επιβαρύνουμε.

 6. Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιστρέφει εντός 30 ημερών από τη ημέρα που έλαβε τη δήλωση υπαναχώρησης, οποιοδήποτε ποσό έλαβε από τον καταναλωτή που υπαναχωρεί. Στο ποσό που θα επιστραφεί δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής του προϊόντος.

 7. Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις στο άρθρο 102 του νόμου 4512/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει το ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Ενδεικτικά, δεν δικαιούσθε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.

 8. Εάν η παραγγελία σας αποστέλλεται σε προορισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επιστραφούν όλοι οι φόροι (ΦΠΑ). Εάν η παραγγελία σας αποστέλλεται σε προορισμό εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δασμοί και οι φόροι δεν μπορούν να επιστραφούν. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ανακτήσετε αυτά τα έξοδα επικοινωνώντας άμεσα με το τοπικό τελωνείο. Επειδή αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν τελωνειακό διαμεσολαβητή εάν θέλετε να σας επιστραφεί το ποσό των τελωνειακών δασμών για τα επιστρεφόμενα Προϊόντα.

 9. Ακύρωση παραγγελίας

Ανεξαρτήτως των όσων ισχύουν παραπάνω για το δικαίωμα υπαναχώρησης, διατηρείτε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία και κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, πατώντας τη σχετική επιλογή στη φόρμα παραγγελίας και ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, για να ενημερωθείτε και να εξηγήσετε το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας, μπορείτε να καλέσετε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλ. 2130992219 και οι συνεργάτες μας θα σας ενημερώσουν για όλες τις επιλογές σας και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

 1. Ευθύνη και νόμιμη εγγύηση για ελαττώματα

Σε κάθε πώληση η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας είναι άκυρη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή της, αν το προϊόν που παραδίδει στον αγοραστή δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση και ιδίως: 1. δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει, 2. δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης και ιδιαίτερα για τη σύμφωνη με το σκοπό αυτόν ειδική χρήση, 3. δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας, 4. δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητά της αν το πράγμα, κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή, έχει πραγματικά ελαττώματα ή στερείται τις συνομολογημένες ιδιότητες, εκτός αν ο αγοραστής κατά τη σύναψη της σύμβασης γνώριζε ότι το πράγμα δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση ή η μη ανταπόκριση οφείλεται σε υλικά που χορήγησε ο αγοραστής.

Στις περιπτώσεις ευθύνης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ’ επιλογήν του: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τίμημα, 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ οφείλει να πραγματοποιήσειτην αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. Τα παραπάνω δικαιώματα δεν ισχύουν εφόσον το ελάττωμα έχει προκληθεί από τη χρήση του ή από λόγους ανωτέρας βίας.

Οι αξιώσεις του καταναλωτή/ αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται με την πάροδο δύο ετών.

Στην περίπτωση κατά την οποία έχετε παραλάβει ελαττωματικό προϊόν, οφείλετε να μας ενημερώσετε εγγράφως στη φόρμα επικοινωνίας δηλώνοντας ποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας ασκείτε. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχονται προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας η κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα πρέπει να ακολουθήσει επικοινωνία με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση. Μέσα σε14 ημέρες από την παραπάνω έγγραφη δήλωσή σας οφείλετε να αποστείλετε το προϊόν με τον ίδιο τρόπο που το παραλάβατε και στην έδρα της εταιρίας μας. Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και την απόδειξη παραλαβής.

Αν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα προκλήθηκε από δική σας υπαιτιότητα ή κακή χρήση ή από λόγους που δεν ανάγονται στην κατασκευή του, τότε ενημερώνεστε σχετικά από την εταιρία μας, και το προϊόν επιστρέφεται σε εσάς, με τη χρέωση του αντίστοιχου κόστος επιστροφής.

 1. Πλημμελής εκτέλεση παραγγελίας

 2. Εάν παραλάβατε προϊόν διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, ενημερώνετε εγγράφως την εταιρία μας.

Επιστρέφετε το προϊόν με τον ίδιο τρόπο που το παραλάβατε και στην έδρα της εταιρίας μας χωρίς καμία δική σας χρέωση.

Η εταιρία μας θα σας αποστείλει μέσα σε 3 ημέρες από την παραλαβή του επιστραφέντος προϊόντος αυτό που πραγματικά παραγγείλατε στην ίδια διεύθυνση, χωρίς καμία δική σας χρέωση.

 1. Εάν διαπιστώσετε ότι η χρέωση που σας έγινε για την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος είναι διάφορετική αυτής που εμφανίστηκε στη φόρμα παραγγελίας σας και επιβεβαιώθηκε από την εταιρία μας, ενημερώνετε εγγράφως την εταιρία μας.

Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία μας, αφού προβεί σε έλεγχο της παραγγελίας σας και επιβεβαίωση της χρέωσης θα σας επιστρέψει το τυχόν επιπλέον ποσό που χρεώθηκε.

X. Υποχρεώσεις του πελάτη

Οι πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή του Προϊόντος και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς του χρήστη και τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου για την επικοινωνία με την ΕΤΑΙΡΙΑ, εάν υπάρξουν.

XI. Τροποποίηση των όρων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις επιμέρους προϋποθέσεις των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες ή/και τα συναλλακτικά ήθη, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η ΕΤΑΙΡΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού της καταστήματος, εφόσον αφορούν σε συντελεσθείσα παραγγελία. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αναφέρεται σε παραγγελίες τις οποίες οι Χρήστες έχουν ήδη πραγματοποιήσει πριν από τις αλλαγές αυτές, εκτός και αν οι αλλαγές αυτές έχουν άμεσες συνέπειες στις παραγγελίες αυτές. Όταν αναρτάται διαδικτυακά η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε Χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Όλες οι κοινοποιήσεις μεταξύ των μερών πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

XII. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη τους και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ.

XIII. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον Επισκέπτη ή Χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά. Αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονταιαπό το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, καθώς επίσης και τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από πώληση μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να προβείτε στην υποβολή αίτησης για την εξωδικαστικής της επίλυση μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή”, που εδρεύει στην Αθήνα, στη διεύθυνση Λ.Αλεξάνδρας αρ. 144, ΤΚ 11471, τηλ. 2106460862, email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για τον τρόπο που η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «DOCTORS FAMILY COSMETICS EE», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καυταντζόγλου αρ. 35, με ΑΦΜ 801790503, ΔΟΥ: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. ΓΕΜΗ 163376201000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@doctorsfamily.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2130992219από κινητό και σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση, (στο εξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ») λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς τόπους της Εταιρίας (εφεξής οι «Δικτυακοί Τόποι») και τις κινητές εφαρμογές της (εφεξής τα «Apps») καθώς και όταν συναλλάσσεστε με τα φυσικά της καταστήματα.

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους. Στην προσπάθειά μας αυτή βρισκόμαστε σε διαρκή διαδικασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης, ώστε να συμμορφωνόμαστε απολύτως με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Νόμο 4624/2019.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής

Με το παρόν επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (πχ όνομα, αριθμός ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κτλ). Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδομένα, αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων. Η Εταιρία δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

Α. μας τα παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο «e-mail», με σκοπό να πληροφορηθείτε για τα προϊόντα ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας www.doctorsfamily.gr. Η υποβολή των βασικών στοιχειών σας γίνεται κατά επιλογή σας και η επεξεργασία τους με τη συγκατάθεσή σας προς τον αποκλειστικό σκοπό της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις της Εταιρίας μας,

Β. αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης «browser» ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας www.doctorsfamily.gr.

Γ. μας τα παρέχετε εσείς για να εκτελέσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση (π.χ. να παραδίδουμε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει),

Δ. μας τα παρέχετε εσείς με σκοπό τη συμμόρφωση της εταιρίας με τις νόμιμες απαιτήσεις (π.χ. τιμολόγηση, λογιστικές κινήσεις),

Ε. μας τα παρέχετε εσείς όταν υποβάλλετε αίτηση εργασίας στην Εταιρία ή αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της υποβολής βιογραφικού για ανεύρεση θέσης εργασίας στην Εταιρία λαμβάνει χώρα αυτονοήτως οικειοθελώς καθώς άλλως δεν θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψης σας. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως 12 μήνες μετά την κάλυψη της θέσης εργασίας. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε, κατόπιν ελέγχου της νόμιμης βάσης. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων σας και εκ νέου επικοινωνίας μαζί σας ακόμη και σε περίπτωση κάλυψης της θέσης εργασίας εντός του παραπάνω 12μήνου.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου «newsletter» σε τακτική βάση, αυτή θα ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε.

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας;

Η παραχώρηση των Δεδομένων στην Εταιρία, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική.

Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στους Δικτυακούς Τόπους, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για τη Εταιρία η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους Δικτυακούς Τόπους.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία είναι τα εξής:

 1. Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη δημιουργία λογαριασμού Χρήστη στους Δικτυακούς Τόπους: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)*, κωδικό πρόσβασης (loginpassword)*,όνομα, επίθετο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου.

 2. Στοιχεία από τις συναλλαγές σας με εμάς, είτε μέσω των φυσικών μας καταστημάτων ή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου).

 3. Στοιχεία από τις συναλλαγές σας με εμάς, είτε μέσω των φυσικών μας καταστημάτων ή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για παράδειγμα, συλλέγουμε σημειώσεις από τις συνομιλίες μας μαζί σας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παράπονα ή σχόλια που κάνετε, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές που κάνατε, προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι σας ή αφαιρέθηκαν από αυτό, λίστα προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε (wishlist), εξαργυρώσεις κουπονιών, ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και πώς και πότε επικοινωνείτε μαζί μας.

 4. Πέραν των ανωτέρω δεδομένων που μας παρέχετε, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (Ιnternet Ρrotocol address) της συσκευής σας, π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, laptop, tablet, smartphone. Ακόμη, συλλέγονται στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας ή άλλων ιστοσελίδων που περιηγηθήκατε πριν από εμάς. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές μας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας παρατίθενται στην Πολιτική Cookies.

 5. Άλλα δεδομένα που συλλέγουμε ή μπορεί να συλλέξουμε είναι τα εξής: πληροφορίες πληρωμής, τα σχόλιά σας και οι κριτικές σας στα προϊόντα μας, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ, το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, μορφωτικά στοιχεία, όπως σπουδές, δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία (μόνο στις περιπτώσεις που αιτήστε για θέση εργασίας).

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παιδιά

Η εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Η πολιτική της Εταιρίας είναι να μην συλλέγει ποτέ, ούτε να τηρεί, εν γνώσει της, Δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών, χωρίς την εγγραφή συγκατάθεση των νομίμων αντιπροσώπων τους.

Δεν επιτρέπουμε σε παιδιά κάτω των 15 ετών να εγγράφονται στους Δικτυακούς Τόπους και τα Apps μας, να συμμετέχουν σε εμπειρίες και στις εκδηλώσεις της Εταιρίας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του γονέα.

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία;

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας;

Για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση κατά τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα απαραίτητο είναι να συλλέξουμε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα. Για το σκοπό αυτό συλλέγουμε τα Δεδομένα σας και σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών σας Δεδομένων. Αν επιλέξετε να μην μοιραστείτε τα Δεδομένα μαζί μας ή να αρνηθείτε ορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας, ίσως να μην μπορέσουμε να παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

Σας γνωρίζουμε, τέλος, ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση των Δικτυακών μας Τόπων, τις υπηρεσίες του και την πώληση προϊόντων μέσω των Δικτυακών μας Τόπων.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, ενδεικτικά, για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Προκειμένου να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας σχέση μαζί σας, να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσουμε, εγείρουμε ή ασκήσουμε νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας είτε από τα φυσικά μας καταστήματα είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.

 2. Προκειμένου να σας παρέχουμε τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολύνουμε τη σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

 3. Για να απαντούμε στα αιτήματα/ερωτήματα που μας υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στις καταγγελίες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας, ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση την δική σας προσωπική εμπειρία.

 4. Μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας με τρίτους προκειμένου να εκπληρωθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης, όπως courier delivery ή έναν τεχνικό που επισκέπτεται το σπίτι σας.

 5. Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην Εταιρία καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τον σκοπό αυτό.

 6. Για να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε τα συστήματα και τις υπηρεσίες για τα προϊόντα που σας παρέχουμε.

 7. Για να σας προσφέρουμε προσφορές και προτάσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Για να σας εμφανίζεται το πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο στους Δικτυακούς Τόπους ή στα Apps μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα που διατηρούμε για τα αγαπημένα σας προϊόντα.

 8. Για να σας στείλουμε αιτήματα έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

 9. Για να συντηρούμε, ενημερώνουμε και προστατεύουμε το λογαριασμό σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

 10. Για να επεξεργαστούμε τις πληρωμές και να αποτρέπουμε δόλιες συναλλαγές.

 11. Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις και να ανταλλάσσουμε δεδομένα με την επιβολή του νόμου. Για παράδειγμα, κατόπιν δικαστικής απόφασης για την ανταλλαγή δεδομένων με δικαστικές υπηρεσίες.

 12. Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας.

 13. Για να αποστέλλουμε, με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα, διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Εταιρείας.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα και για ποιον σκοπό; Διαβιβάζονται σε τρίτους;

Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που αφορούν στοιχεία επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις της Εταιρίας. Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας από τους εταίρους και το προσωπικό της Εταιρίας.

Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων του βιογραφικού, των γνώσεων, της επαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας, γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της αξιολόγησης από την Εταιρία για τη δυνατότητα κατάληψης κάποιας θέσης εργασίας, και τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από τους εταίρους και το προσωπικό της Εταιρίας.

Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντί μας, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Επίσης, η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα εκτός γεωγραφικών συνόρων σε άλλες εταιρίες μέλη της Εταιρείας ή εξωτερικές εταιρίες που συνεργάζονται με την Εταιρία μας ή για λογαριασμό της. Με το να παρέχουν τα Δεδομένα μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των Δεδομένων στο εξωτερικό.

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρία μας. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Ενδεικτικά: 1. Όταν πραγματοποιείτε μία παραγγελία, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε για πέντε χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας. 2. Εάν η παραγγελία σας περιλάμβανε εγγύηση, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης. 3. Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στη διερεύνηση κατάληψης κάποιας θέσης εργασίας στην εταιρία μας (φόρμα Βιογραφικού) θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από τον χρόνο λήψης του βιογραφικού σας ο σχετικός φάκελος με το σύνολο των στοιχείων σας θα διαγράφεται.

Ασφάλεια Δεδομένων σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Περιπτώσεις αυτόματης συλλογής προσωπικών δεδομένων;

Σε μερικές περιπτώσεις, η Εταιρία, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής χρησιμοποιούν τεχνολογίες για να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες Δεδομένων, όταν ο Χρήστης επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσει με την Εταιρία. Η συλλογή αυτών των δεδομένων επιτρέπει στην Εταιρία να εξατομικεύει τη διαδικτυακή εμπειρία του πελάτη, να βελτιώνει την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της Εταιρίας και να αποτιμά την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών της. Τέτοιες τεχνολογίες είναι:

Α. Διευθύνσεις IP:Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κάθε πελάτη κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι Διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστοτόπου.

Β. Cookies: Με τον όρο cookies εννοούμε μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται είτε στον υπολογιστή είτε σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιούμε. Σκοπός των cookies είναι να ειδοποιούν τον διαδικτυακό ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του.

Γ. Google Analytics: Η Εταιρία χρησιμοποιεί το Google Analytics. Προκειμένου να παρέχουν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από την GoogleAnalytics, η Google έχει αναπτύξει το GoogleAnalyticsOpt-outBrowserAdd-on. Το add-on επικοινωνεί με το GoogleAnalyticsJavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δε θα πρέπει να αποσταλούν στο GoogleAnalytics. Το GoogleAnalyticsOpt-outBrowserAdd-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες webanalytics.. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ : http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Δ. Web beacons:Το Webbeacons είναι ένα μικρό αρχείο με εικόνα (imagefile) σε μια ιστοσελίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή ορισμένων δεδομένων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη, όπως οι διευθύνσεις IP, ο χρόνος κατά τον οποίο προβλήθηκε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, το είδος του φυλλομετρητή (browser) και η ύπαρξη των cookies που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από τον ίδιο υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server). H Εταιρία χρησιμοποιεί webbeacons μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η εταιρεία ή οι serviceproviders της μπορεί να χρησιμοποιούν webbeacons προκειμένου να εντοπίζουν την αποτελεσματικότητα των ιστότοπων τρίτων που μας παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες ή προκειμένου να συλλέγουν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών και να διαχειρίζονται τα cookies.

Ο Χρήστης έχει την επιλογή να κάνει κάποια webbeacons ανενεργά με το να απορρίψει τα σχετικά cookies. Το webbeacons θα μπορεί ακόμα να καταγράφει μια ανώνυμη επίσκεψη από την διεύθυνση IP σας αλλά και οι πληροφορίες από τα cookies δε θα καταγράφονται.

 1. E. Εργαλεία βάσει γεωγραφικής θέσης

Αυτά τα δεδομένα θέσης συλλέγονται με σκοπό την παροχή προς τους πελάτες πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που πιστεύει η εταιρεία ότι μπορεί να τους ενδιαφέρουν με βάση τη γεωγραφική θέση τους, καθώς επίσης και τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία βάση γεωγραφικής θέσης.

ΣΤ. Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων: Η ιστοσελίδα της Εταιρίας μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργικότητα, ώστε να μπορεί ο Χρήστης να κοινοποιεί μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί like του Facebook και το Twitter widget. Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους των πελατών του ιστότοπου. Οποιαδήποτε Δεδομένο παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και οι ανταλλαγές αυτές διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των Εταιριών που παρέχουν την εφαρμογή. Η Εταιρία δεν έχει τον έλεγχο ή την ευθύνη για τις εν λόγω εταιρίες ή τη χρήση των Δεδομένων των Χρηστών από αυτές.

Επιπλέον, η ιστοσελίδα της Εταιρίας μπορεί να φιλοξενήσει blogs, forums, crowd-sourcing και άλλες εφαρμογές ή υπηρεσίες (συνολικά αναφερόμενα ως «λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης»). Ο σκοπός των λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η διευκόλυνσης ανταλλαγής πληροφοριών και περιεχομένου. Κάθε προσωπική πληροφορία που παρέχετε σε οποιαδήποτε λειτουργία μέσου κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλους χρήστες της εν λόγω λειτουργίας μέσου κοινωνικής δικτύωσης (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο σημείο συλλογής), επί των οποίων ενδέχεται να έχουμε περιορισμένο ή καθόλου έλεγχο.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας. Άλλα δικαιώματα τα οποία έχετε βάσει της σχετικής νομοθεσίας περιλαμβάνουν το δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/ και διόρθωση των δεδομένων σας, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη διαγραφή τους από τα συστήματα της Εταιρίας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους. Επίσης διατηρείτε το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, το δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση Καυταντζόγλου 35, ΤΚ 11144 Αθήνα. Για οποιοδήποτε θέμα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διοίκηση της Εταιρίας, είτε τηλεφωνικώς στο 2130992219 ίτε μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, info@doctorsfamily.gr με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας.

Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

H Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήματά σας να απαντηθούν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Για την εν λόγω παράταση καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης θα ενημερώνεστε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος από την Εταιρία. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η απάντηση θα σας παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό (πχ. έγγραφη επιστολή). Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

Εφαρμοστέο δίκαιο;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ το Νόμο 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία καθυστερεί πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος να ανταποκριθεί στην αίτησή σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ή η Εταιρία δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδομένων σας δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr, +30-210 6475600.

Ερωτήσεις και σχόλια;

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, ή σχόλια και προβληματισμούς που μπορεί να έχετε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@doctorsfamily.gr η τηλεφωνικά στο 2130992219.